Firmast

Abelco Agency OÜ on asutatud 1996. aastal. Firma osutab juba oma tegevuse alguspäevadest saadik kõiki agenditeenuseid, mille hulka kuuluvad laevade varustamise, punkerdamise, ekspedeerimise ja kaupade tollivormistusega seotud teenused ning allagendi teenused ja maakleriteenused ükskõik millist Eesti sadamat külastavate laevade jaoks. Firma lahendab kõik laevade varustamist puudutavad küsimused operatiivselt, õigeaegselt ja säästlikult. Me pakume laevaomanike tavapäraste tellimuste jaoks laevade varustamisel vee, proviandi, tehniliste materjalide, elektroonikaseadmete, varuosade ja muuga siinse piirkonna kõige paremaid hinnatariife.

Laevade agenteerimise valdkonnas toimub firmade vahel konkurentsivõitlus ning seetõttu võtab Abelco Agency OÜ enda peale täieliku vastutuse klientide vajaduste rahuldamise eest kõige kõrgemal tasemel. Meie meeskond koosneb professionaalsetest töötajatest, kellel on suured töökogemused laevade agenteerimise alal. Firma agendid on valmis osutama teenuseid kõikidel nädalapäevadel ja ööpäevaringselt.

 

Teenused

Põhiteenuste komplekti kuuluvad:

AGENDIOSAKOND

  • Kõikide laeva sadamasse saabumisega ja sadamast väljumisega seotud formaalsuste ja nõuete täitmine, mis hõlmab tolli- ja sanitaarülevaatusi, ettenähtud lõivude tasumist, mitmesuguste dokumentide hankimist jms;
  • laeva õigeaegne varustamine puksiiride ja lootsidega;
  • kaasabi laadimis- ja lossimistööde korraldamisel ja teostamisel;
  • laevaomaniku korrapärane informeerimine laeva saabumisest, laadimise ja lossimise ning abioperatsioonide kulgemisest ja muudest laeva sadamas seismisega seotud olulistest asjaoludest, laeva teelesaatmisest ja lasti kogusest selle pardal;
  • kõikide laevaga seotud lõivude ja kulutuste tasumine laevaomaniku eest;
  • lastiomaniku ja kapteni korrapärane informeerimine sadamas või sadamates kehtivatest tavadest, reeglitest, täitmisele kuuluvatest ettekirjutustest ja muudest olulistest asjaoludest;
  • dokumentide koostamine ja vormistamine;
  • osalemine avariide puhul korraldatavates juurdlustes ning mitmesuguste avariide, ekspertiiside või ülevaatustega seotud aktide koostamine;
  • kapteni ja laevaomaniku eriülesannete täitmine.

 

 • Laevameeskonna vahetamine, viisade vormistamine, meeskonna saatmine, vastuvõtmine ja vedu, ööbimiskohtade broneerimine, sadamalubade tellimine jne
 • Arstiabi korraldamine, meditsiini- ja hambaraviteenused jne
 • Sularaha väljamaksmine meeskonnale
 • Laevajäätmete kõrvaldamise eest hoolitsemine
 • Tuukritööde korraldamine
 • Ujuvkraanateenused
 • Hindamiste korraldamine

 

VARUSTUSOSAKOND

 

 • Proviandi ja müügikaupade tarnimine
 • Kõik tehnilise varustamise liigid
 • Laevaseadmete tänapäevastamine ja asendamine
 • Sidevahenditega varustamine, mobiilside, internet, televisioon jne
 • Päästevahendite kontrollimise korraldamine
 • Tõstetroppide, plastkatete ja kinnitusvahendite tarnimine
 • Varuosade ja määrdeainete tarnimine usaldusväärsetelt tarbijatelt
 • Vahendamine suhtlemisel töökodade, baaside ja hulgiladudega

 

Kontaktid

Abelco Agency Ltd.

Tuukri 17,

10152 Tallinn,

Estonia

Phone: +372 6319 300

Fax: +372 6319 306

E-mail: abelco@ariaship.ee

web: abelcoagency.ee

Director.

 

Vladimir Zavilohhin

office: +372 6 319 300

mobile: +372 50 59 003

e-mail: abelco@ariaship.ee

Ship Agent.

 

Ruslan Zavilohhin

office: +372 6 319 300

mobile: +372 51 08 064

e-mail: abelco@ariaship.ee

Ship supply.

 

Renat Zavilohhin

office: +372 6 319 300

mobile: +372 56 959 389

e-mail: abelco@ariaship.ee

Taotlus

Abelco Agency Ltd. - Eesti

Uudised

Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised Uudised